ВОЛОДІННЯ ЗБРОЄЮ ГРОМАДЯНАМИ: порядок придбання та користування

Громадяни України на підставі дозволів та за належних умов зберігання мають право на необмежену кількість зброї:

 • мисливської гладкоствольної зброї та основних частин до неї з 21-річного віку;
 • мисливської нарізної зброї та основних частин до неї з 25-річного віку;
 • холодної, охолощеної* та пневматичної зброї та основних частин до неї з 18-річного віку.

(*Примітка. Охолощена зброя - виготовлена шляхом спеціального пристосування конструкції стрілецької вогнепальної зброї до стрільби лише холостими патронами, з яких неможливо зробити постріл снарядом, що має достатню вражаючу здатність.

Пристрої - пістолети і револьвери вітчизняного виробництва, які конструктивно призначені тільки для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії і технічно не придатні для стрільби бойовими патронами. При цьому їхня конструкція має забезпечувати неможливість взаємозаміни основних частин бойової і спортивної вогнепальної зброї та унеможливлює здійснення пострілів в автоматичному режимі чергами.)

Для законного володіння зброєю необхідно виконати наступні кроки: отримати дозвіл на придбання зброї, придбати дозволену законом зброю, забезпечити належні умови тримання зброї, отримати дозвіл на зберігання і носіння. Розглянемо ці питання більш детально.

Для одержання громадянами в органах поліції дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної, пневматичної зброї, холодної та охолощеної зброї подаються наступні документи:

 • заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім'я керівника органу поліції за місцем проживання заявника(заповнюється у відділі МВС);
 • заповнена картка-заява (заповнюється у відділі МВС);
 • медична довідка (крім охолощеної зброї);
 • довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (крім охолощеної зброї);
 • платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;
 • копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України.

Якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене в паспорті, необхідно надати документ, що підтверджує фактичне місце проживання громадянина (договір оренди, свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо).

Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв оформляються (переоформляються) після проведення органами поліції перевірок, тривалість яких не повинна перевищувати один місяць, щодо відсутності обставин, які унеможливлюють отримання громадянином дозволу, та достовірності документів, які подані для отримання чи перереєстрації зазначених дозволів.

Обставини, які унеможливлюють отримання громадянином дозволу на придбання, зберігання та носіння зброї та пристроїв:

 • наявність у особи медичних протипоказань до виконання вказаних функціональних обов'язків та володіння зброєю;
 • наявність даних про систематичне (два чи більше разів) порушення такою особою громадського порядку, зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних речовин без призначення лікаря, інших одурманюючих засобів, скоєння насильства в сім’ї, що підтверджується документально;
 • повідомлення такій особі про підозру або складення щодо такої особи повідомлення про підозру, яке не вручене внаслідок не встановлення її місця знаходження;
 • наявність у особи судимості за злочин, яка не погашена або не знята в установленому порядку;
 • відсутність довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;
 • відсутність права, визначеного актами законодавства, на придбання, зберігання і носіння пристроїв.

Якщо громадянин, який звертається до органу поліції для оформлення дозволу на придбання зброї, пристрою, вже має у власності чи у користуванні зброю чи пристрій, він надає копію дозволу на зберігання цієї зброї, пристрою, а документи (довідки), які були подані при отриманні дозволу на придбання, зберігання (перереєстрації), є дійсними і повторно не оформляються, власник подає їх копії.

Особи, що звернулися до органів поліції за видачею дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї чи пристроїв, персонально відповідають за достовірність наданих документів відповідно до законодавства України.

Увага! Придбана на підставі дозволу зброя чи пристрої протягом десяти днів з дня придбання мають бути зареєстровані в органах поліції за місцем проживання власника з одержанням дозволу на її зберігання та носіння.

Для одержання дозволу на зберігання та носіння зброї чи пристроїв власниками до органів поліції подаються:

 • заява щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім'я керівника органу поліції;
 • дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, пристрою або з відміткою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;
 • платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Також власник зброї пред’являє договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності для власників зброї (крім охолощеної зброї).

Мисливські ножі придбаваються громадянами за наявності дозволу органу поліції на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї. При цьому в дозволі на право зберігання та носіння такої зброї магазином робиться відмітка про реалізацію ножа.

За відсутності зазначеного дозволу мисливські ножі придбаваються за дозволом на право придбання холодної зброї (порядок зазначено вище).

У разі неможливості зробити в дозволі на право зберігання та носіння мисливської зброї відмітку про придбання ножа магазином видається довідка, яка в 10-денний строк разом з відповідною заявою про реєстрацію подається власником до органу поліції за місцем реєстрації мисливської зброї.

Для перереєстрації зброї, пристроїв (продовження терміну дії дозволу на їх зберігання та носіння), які придбані відповідно до законодавства, до органів поліції власник подає:

 • заяву про продовження терміну дії дозволу;
 • медичну довідку;
 • платіжний документ (платіжне доручення, квитанцію) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Також власник зброї пред’являє договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності для власників зброї.

Власниками пристроїв до заяви додаються документи, які підтверджують статус особи щодо права їх придбання, зберігання і носіння.

Подарована мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя, пневматична зброя, холодна зброя, пристрої можуть бути зареєстровані в органах поліції, якщо особа, якій ця зброя подарована, має дозвіл на її придбання. Реєстрація такої зброї відбувається відповідно до законодавства (порядок, вказано вище).

Важливо! Для навчання практичній стрільбі громадян, які мають бажання придбати зброю, у стрілецьких тирах і стрільбищах, мисливсько-спортивних стендах дозволено використовувати мисливську вогнепальну зброю, яка належить іншим громадянам, підприємствам, установам, організаціям. Навчання стрільбі проводиться тільки у стрілецьких тирах і стрільбищах, мисливсько-спортивних стендах, які мають дозвіл, виданий УП ЦОУП на провадження діяльності, пов’язаної з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонування мисливських стендів, в присутності власника зброї та особи, яка проводить навчання з стрільби.

Увага! Зброя, бойові припаси до неї, основні частини зброї, пристрої та патрони до них, що належать громадянам, мають зберігатися в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї, за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників (дачних будинках тощо), про що повідомляються органи поліції. При цьому зброя, пристрої мають бути в розрядженому стані.

Дозволяється за погодженням з органами поліції, де зареєстрована зброя, основні частини зброї та пристрої, тимчасове їх зберігання без права використання в іншого члена сім'ї або найближчої близької особи, а в разі їх відсутності - в органах поліції або в інших громадян, які мають відповідні дозволи на зберігання особистої зброї на час тривалого (понад 3 міс) відрядження, перебування на військових зборах або проходження строкової служби у ЗСУ при дотриманні встановлених правил її зберігання. В особових справах власників зброї робиться запис про передачу зброї, основних частин зброї на тимчасове зберігання.

Під час перенесення або перевезення вогнепальна, пневматична зброя має бути у розрядженому стані та знаходитися у спеціальному чохлі, кейсі, футлярі тощо. Під час перенесення або перевезення зброї та боєприпасів до неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них власник зобов'язаний мати при собі дозвіл органу поліції на право зберігання та носіння такої зброї, основних частин зброї та пристроїв.

Вогнепальна мисливська зброя, основні частини зброї, бойові припаси до неї, пневматична, холодна, охолощена зброя, пристрої та зазначені патрони громадянами України перевозяться через митний кордон України на підставі дозволів на право перевезення зброї територією України, які видаються УП ЦОУП, ГУНП.

Дозволено оформлення документів в органах поліції про передачу мисливської вогнепальної (за наявності основних частин зброї), пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв від одного власника іншому, а також переоформлення мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї та пристроїв від особи, яка їх успадкувала після смерті власника, особі, що має дозвіл органів поліції на їх придбання.

У разі смерті власника зброя та бойові припаси до неї, пристрої та патрони у п'ятиденний строк здаються близькими особами до органів поліції на тимчасове зберігання до вирішення питання щодо спадкування майна (на строк не більше 6 місяців).

Якщо хтось із спадкоємців бажає таку зброю (крім нагородної) залишити у власності та користуватися нею, вона може бути зареєстрована на його ім'я в установленому законодавством порядку. Якщо серед спадкоємців немає осіб, які мають право на зберігання зброї, основних частин зброї, пристроїв, то зброя, основні частини зброї і пристрій у місячний строк, повинні бути реалізовані в установленому законодавством порядку особі, що має дозвіл на придбання зброї, основних частин зброї, пристрою, або здані на реалізацію в спеціалізований магазин.

Важливо! У разі втрати зброї, основних частин зброї, пристрою власник зобов’язаний негайно повідомити про це органи поліції за місцем встановлення факту втрати зброї та за місцем перебування її на обліку.

У разі анулювання органом поліції дозволу на зберігання та носіння вогнепальної зброї (разом із основними частинами зброї - за наявності), пневматичної та холодної, охолощеної зброї, пристроїв вони в 15-денний строк передаються власниками на комісійний продаж або можуть бути переоформлені на особу, що має дозвіл на їх придбання.

Громадянам, які мають у власності мисливську гладкоствольну зброю, дозволяється придбання, зберігання та перевезення затворів (затворів із затворними рамами) до зброї відповідної моделі (за наявності дозволу на право зберігання та носіння такої зброї), придбання комплектуючих до мисливських набоїв (гільзи, мисливський порох, капсулі, дріб тощо) без отримання додаткового дозволу органів поліції на їх придбання, а також спорядження патронів до мисливської гладкоствольної зброї для особистого використання.


Облік власників зброї та пристроїв здійснюється в книзі обліку. Відомості про наявність зброї у громадян заносяться в БД. Також на кожну особу, яка володіє вогнепальною мисливською, холодною, нагородною, пневматичною зброєю (крім відомчої зброї), пристроями, заводиться особова справа в УП ГУНП, а на власників мисливської гладкоствольної, пневматичної та холодної зброї - у територіальних підрозділах поліції.

У разі зміни місця проживання власник зброї чи пристрою у десятиденний строк повинен звернутися із заявою в довільній формі про постановку на облік в органі поліції за новим місцем проживання.

У разі вилучення зброї у випадках, передбачених законодавством, добровільної її здачі в орган поліції, продажу, смерті власника зброї особова справа здається в архів, про що в книзі обліку власників зброї робиться відповідний запис, а також дані вносяться до БД.

Контроль за зберіганням зброї та пристроїв, що належать громадянам, здійснюється органами поліції відповідно до законодавства. Перевірка порядку зберігання зброї громадянами проводиться дільничними офіцерами поліції не рідше одного разу на три роки.

 

Нормативний акт, що регулює порядок придбання та користування відповідною зброєю громадянами - ІНСТРУКЦІЯ про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів - Наказ МВС України  21.08.1998  № 622

ПОРАДИ ЮРИСТА

Сайт Охотничьи собаки и все для них окажет помощь в продаже или покупке щенков и взрослых собак охотничьих пород, а также товаров  для собак.

Очень сложно реализовать щенка или собаку по приемлемой цене, или реализовать товары для собак, многие охотники сталкиваются с проблемой приобретения охотничьей собаки для себя. Идея сайта - облегчить решение этих проблем как  для людей которые хотят реализовать щенков или собаку охотничьих пород по приемлемой цене, так и для тех, кто хочет приобрести помощника в охоте для себя.

На сайте можно разместить четыре типа объявлений:

Разместить объявление очень просто. Для этого не нужно регистрация, нужно просто перейти по соответствующей ссылке в меню, заполнить необходимые поля, по возможности загрузить фото, видео, указать контактные данные для связи и объявление сразу же будет опубликовано на сайте.

Информацию о питомнике или заводчике собак охотничьих пород - только после регистрации. Также можно отправить отзыв с замечаниями и предложениями по работе сайте. 

Подробная  инструкция по ссылке. 


Корм для животных
Племзавод Sweetbilberry

 

555